Филми

ИСТОРИЯ НА РЕВМАТОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ


(документален филм)

Продължителност: 27 мин.
Носител: HD-BCAM
Продуцент: КЛМН ЕООД, 2015 г.
ТВОРЧЕСКИ ЕКИП
Сценарист: Златимир Коларов, Валентина Фиданова-Коларова
Оператор: Симеон Григоров, Евгени Попов
Художник: Здравко Маринов
Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова
Монтажист:Валентина Фиданова-КолароваАНОТАЦИЯ:

27 минутен документален филм за историята на ревматологията от зараждането й до наши дни и проследяване на основните етапи и посочване на основните ревматологични звена в страната и на изявенени лекари, допринесли за обособяването й като самостоятелна медицинска специалност в България.МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ФИЛМА:

Във филма е проследена историята на ревматологията от зараждането й в Древна Гърция до наши дни. В средата на миналия век ревматологията в България се развива съвместно с кардиологията като обща медицинска специалност кардио-ревматология и в последствие се обособява като самостоятелна специалност. Описано е развитието на ревматологията в България с основателите и ръководителите на основните ревматологични клиники в страната – София, Военно-медицинска академия, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен. Разгледана е историята на детската ревматология като самостоятелна педиатрична специалност, автори и значими научни ревматологични трудове, достиженията, проблемите и биографиите на видни ревматолози, допринесли за развитието на специалността в България. При подбора им авторите на филма са се ръководели от принципа да са утвърдени лекари плюс „още нещо“ – основатели на специалността, председатели на научните ревматологични дружества - по ревматология и по остеопороза и остеоартроза, автори на значими ревматологични трудове и др.
Сценарият е по книга със същото заглавие под редакторството на проф. Златимир Коларов и доц. Симеон Монов.