Филми

35 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ


(дотументален филм)
Продължителност: 35 минути
Носител: HD.
Продуцент: МЛН ФИЛМ, 2018 г.
ТВОРЧЕСКИ ЕКИП:
Сценарист - Златимир Коларов
Режисьор - Валентина Фиданова–Коларова
Оператори – Евгени Попов, Божидар Димов
Музикално оформление - Мариана Вълканова
Във филма участват с интервюта видни български ревматолози и специалисти от други медицински специалности.АНОТАЦИЯ:

35-минутен филм за 35-годишната, наситена със събития и достижения история на Българското дружество по ревматология.МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ФИЛМА:

Филмът е изграден на принципа „Ние за себе си и другите за нас - ние за себе си като факти, другите за нас като оценка“. Интервюирани са дуайените на българската реватология проф. П. Солаков и проф. Д. Димов, действащите професори от Клиниката по ревматология-София Рашков, Коларов и Стоилов, доц. Пейчева, д-р Д. Дечев – изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, колеги от специалности, с които ревматологията е тясно свързана в научната и практическата сфера – акад. Ив. Миланов, проф. Ива Петкова, проф. Р. Кастелов, проф. Р. Коларов, доц. Гр. Матеев, д-р Г. Генадиев, болните А. Янкова и Д. Янков. Очертана е пълнокръвна и действена история от една малка ревматологична секция към Научното дружество по кардио-ревматология преди 35 години до пълноценно самостоятелно научно дружество на една от най-бързо развиващите се медицински специалности на само в България, но и в света с обучение на над 180 ревматолози, оформяне на ревматологична мрежа в страната, проведени множество научни прояви - конгреси, конференции, симпозиуми и срещи, защитени голям брой дисертации, написани над седемдесет монографии, учебници и научно-популярни книги – дружество пример за другите научни организации в страната и гордост за неговите ръководители и членове.
Филмът е заснет по поръчка на Българското дружество по ревматология по повод юбилея.

Откровение