Откровение

НАЕДРО И НА ПАРЧЕ…


Завършвайки третата книга от поредицата „За човека, болестта и още нещо“ с подзаглавие „Болести - сипмтоми и лечение“, воден от убеждението, че всеки пишещ трябва да тиражира текстовете си максимално, за да стигнат до максимален брой хора по максимален брой канали, реших основните и най-често срещаните двайсет ревматични болести да издам в отделни книжки джобен формат, за да бъдат лесни за пренасяне, четене и справки. Така щеше да се изпълни максимално целта на книгата – да помогне на голям брой страдащи и болни хора да намерят своя индивидуален път в борбата с болките и нерадостната перспектива в тежкото и мъчително ежедневие, минаващо под кръста на инвалидизираща хронична болест. Лесно разделих написания вече текст на двайсет части, преработих ги и ги корегирах (за пореден път) и ги издадох в тираж от 300 до 500 бройки според честотата, с която се среща дадената болест в европеидната раса. Книжките раздавах и подарявах на нуждаещи се болни и техни близки и познати. След няколко години останалите бройки оставих във файето на клиниката, за да освободя място в кабинета си за следващите новоиздадени книги. До края на деня книгите изчезнаха от файето. Приех го като израз на интереса на болните към темата и награда за мен като автор, че с нещичко ще съм полезен.


« Обратно