Книги

ПРИКАЗНИТЕ ОСТРОВИ


къси разкази
Автор Златимир Коларов
ciela, 2013 г.

АНОТАЦИЯ:

26 къси разкази, 26 ръбести сиви камъчета чакъл, от които правят пътища – мачкат ги и ги трамбоват, заливат ги с асфалт и те изчезват, но без тях пътят не би могъл да устои на хилядите стъпки и тежки, тромави машини. Като ги настъпиш те убождат, както са бодяли голите пети на нашите деди. И като вземеш едно от камъчетата и го обърнеш в дланта си, една слюдичка хвърля кратък лъч в окото и изгасва. В този лъч разказът е отразен. И тъй като на много от нас душите са загрубели като петите на нашите деди, разказите отразяват желанието на автора лъчът да бодне сърцето и струната в душите ни да трепне, за да ни направи по-добри.

 МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

Най-трудният литературен жанр - късият разказ е творческото предизвикателство към автора при написисването и съставянето на сборника "Приказните острови". Представляват своеобразен негов личен литературен есперимент - най-късият разказ в книгата е една/трета, а най-дългият е 4 стандартни машинописни страници. Част от разказите са почерпени от лекарската практика, другата част са плод на творческата фантазия на автора.

 Рецензии

„ПРИКАЗНИТЕ ОСТРОВИ“ – ПЕПЕРУДИ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ - рецензия от Анжела Димчева
КЪСИЯТ РАЗКАЗ – КАДЪР МЕЖДУ ИЛЮЗИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ - рецензия от Анжела Димчева
ПРИКАЗНИТЕ ОСТРОВИ НА ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ - рецензия от Никола Иванов

Откровение