Книги

ЗА ЧОВЕКА, БОЛЕСТТА И ОЩЕ НЕЩО. КНИГА ПЪРВА – РАЗМИСЛИ, СЪВЕТИ, ПРЕПОРЪКИ


научно-популярна книга за болни и техните близки
Автор Златимир Коларов
Издателство Интервю прес София, 2001 г.

АНОТАЦИЯ:

Първата книга от замислена поредица от три книги, посветени на и предназначени за болните и техните близки, включва лекарски съвети за поведението на болния и неговите близки в изнурителното ежедневие под кръста на хроничната ревматична болест, целящи да облекчат страданията на болния и да му помогнат да намери своя уникален път в борбата си с болестта и всичко, свързано с нея.МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

Тази книга обобщава моя тридесет годишен лекарски опит от контактите ми с болните хора и техните проблеми, болки и вълнения. Тя е стремеж да се отговори на някои от многото въпроси, които стоят пред ревматично болния и неговите близки.
Предназначена е да разшири медицинския кръгозор на болните, но в никакъв случай не трябва да бъде помагало за самодиагностициране и самолечение.
Освен чисто познавателната цел на книгата, желанието ми е да надникнем в сложните и многообразни отношения болест – болен, и близки – болен, които в голяма степен предопределят резултата от лечението и изхода на болестта. Също така да провокирам болния да обмисли някои медицински, житейски, социални и битови въпроси, свързани с болестта, за да стигне сам до отговорите, които го касаят, а не да приеме безрезервно моите тези, т.е. да му помогна да намери своя индивидуален път в борбата си с болестта в житейския и социален смисъл на това понятие.
Характерна особеност на ревматичните болести е голямото им разпространение и почти неизбежната поява на някои от тях при възрастните хора. Световната тенденция за нарастване на средната продължителност на човешкия живот предполага, че всеки има или предстои да има в близкото си обкръжение ревматично болен. Също така всеки, който се стреми към дълголетие и му е „писано” да го постигне, трябва да бъде психически подготвен да плати биологичната му цена – промените в опорно-двигателния апарат и дискомфорта, свързан с тях. Казаните до тук неща и разгледаните в книгата проблеми я определят като касаеща еднакво болните и здравите – така практически тя става книга за всеки.Откровение