Книги

ЗА ЧОВЕКА, БОЛЕСТТА И ОЩЕ НЕЩО. КНИГА ВТОРА – ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЛЕКАРСТВА, ДОЗИ


научно-популярна книга за болни и техните близки
Автор Златимир Коларов
Издателство МЛН ООД София, 2004 г.

АНОТАЦИЯ:

Втората книга от трилогията “За човека, болестта и още нещо”, посветена на ревматичните болести и предназначена за пациентите и техните близки, бе издадена две години след първата книга от поредицата. Тя включва изследвания, лекарства и дози за справка, както от болния, така и от неговите близки, когато не могат да осъществят връзка с лекуващия лекар.МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

В книгата са разгледани определението на медицинската специалност ревматология, кратки исторически данни за нейното развитие, основните диагностични методи в ревматологията и в медицината изобщо, основните лечебни методи и лекарства с техните лечебни дози, показания и противопоказания за приложение и положителни и отрицателни ефекти. За разлика от първата книга са дадени точни и конкретни данни за всяка една от разглежданите теми като наименования и дози на лекарства, същност и стойности на лабораторни изследвания и др., за да се използват като справка при приемането на дадено лекарство или получаването на лабораторен резултат. 
Целта ми е да се разшири медицинският кръгозор и да се повиши медицинската култура на болните и техните близки - това е неизменно условие за правилно, последователно, ефективно и целенасочено лечение. Подчертавам – ЗНАНИЯТА, ПРИДОБИТИ ОТ КНИГАТА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОСНОВАНИЕ ЗА САМОДИАГНОЗА И САМОЛЕЧЕНИЕ ОТ БОЛНИТЕ, А САМО СРЕДСТВО ЗА САМОПОМОЩ И АДЕКВАТНО ПОВЕДЕНИЕ В ХОДА НА ЛЕЧЕНИЕТО! Желанието ми е да представя сложната и непонятна медицинска материя и терминология опростено и достъпно, понятно за повечето болни, да разкрия част от тайните на съвременната медицина, в случая “скритата за болния страна” на сложния диагностично-лечебен процес на ревматичните болести.

 Откровение