Книги

ПОРЕДИЦА „ДВАДЕСЕТТЕ НАЙ-ЧЕСТИ РЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ”


практически справочници
Автор Златимир Коларов
Издателство „КМЛН ЕООД" София, 2010 г.

АНОТАЦИЯ:

Поредица, включваща 20 книги за най-честите ревматични болести и обобщаваща специфичните разяснения, съвети и препоръки, които лекарят трябва да даде на болния от съответната болест и на неговите близки, относно същността на болестта, средствата за нейното лечение и поведението в трудното ежедневие под кръста на тежка хронична болест. Опростената форма и достъпният език дават възможност книгата да се ползва и от непрофесионалисти.
Книги от поредицата:

 1. Ревматоиден артрит
 2. Анкилозиращ спондилартрит (болест на Бехтерев)
 3. Псориатичен артрит
 4. Артрити, свързани с инфекции (септични и реактивни артрити)
 5. Системен еритемен лупус
 6. Прогресивна системна склероза (склеродермия)
 7. Дерматомиозит/полимиозит
 8. Синдром на Сьогрен
 9. Полиартериитис нодоза
 10. Болест на Хортон/полимиалгия ревматика
 11. Артериит на Такаясу
 12. Синдром на Вегенер/синдром на Гудпасчър
 13. Капиляротоксикоза (пурпура на Шонлайн-Хенох)
 14. Болест на Бюргер
 15. Синдром на Бехчет
 16. Синдром на Рейно
 17. Еритема нодозум
 18. Остеоартроза (шипова болест)
 19. Остеопороза
 20. Подагра

 МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

За да се очертаят приликите и да се подчертаят разликите между отделните болестни единици, всяка от тях е представена по една и съща схема, включваща 20-те основни точки, по които се преподават, изучават и възпроизвеждат познанията за болестите:

 1. Дефиниция (определение)
 2. Исторически данни
 3. Епидемиология (разпространение)
 4. Етиология (причина за поява на болестта)
 5. Патогенеза (механизъм на възникване на болестта)
 6. Патоанатомия (характерни за болестта тъканни промени)
 7. Патофизиология (специфични физиологични промени, причинени от болестта)
 8. Клинична картина (специфични болестни симптоми, ред, начин на поява и степен на изява)
 9. Развитие на болестта
 10. Стадии на болестта
 11. Клинични форми
 12. Протичане, продължителност и ход на болестта
 13. Усложнения
 14. Изход
 15. Диагноза
 16. Диференциална диагноза
 17. Лечение
 18. Трудоспособност
 19. Прогноза
 20. Профилактика


Откровение