Книги

ИСТОРИЯ НА РЕВМАТОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ


Под редакцията на Златимир Коларов и Симеон Монов
Автор А. Тончева, Вл. Кадинов, Д. Димов, Д. Карастатев, Д. Пехливанов, И. Бойкинов, Й. Шейтанов, Зл. Коларов, Н. Николов, П. Солаков, Р. Несторова, С. Монов, Ст. Владева, Т. Шивачева, Цв. Петранова
Централна медицинска библиотека – София, 2014 г.

АНОТАЦИЯ:

В монографията са отразени основните моменти от историята на ревматологията от зараждането й до наши дни и от развитието й като медицинска специалност в България – в началото съвместно с кардиологията като кардио-ревматология и впоследствие като самостоятелна специалност, историята с основателите и ръководителите на основните ревматологични клиники в страната – София, Военномедицинска академия, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен, историята на детската ревматология като самостоятелна педиатрична специалност, научните теми, авторите и значимите научни ревматологични трудове – дисертации и монографии, достиженията, проблемите, бъдещите ръководители на специалността и клиниките и дванадесетте видни ревматолози, допринесли за развитието на специалността в България. При подбора им редакторите на книгата са се ръководели от принципа да са утвърдени лекари плюс „още нещо“ – основатели на специалността, председатели на научните ревматологични дружества – по ревматология и по остеопороза и остеоартроза, автори на значими ревматологични трудове и др.

 

 МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

И КЛИО Е МУЗА... – ПОСЛЕПИС ОТ РЕДАКТОРИТЕ

Популярна бе някога книгата на Вера Мутафчиева „И Клио е муза“. Избрахме същото заглавие за послеписа на „История на ревматологията в България“, тъй като става дума за история, от една страна, и за медицина, от друга, която едновременно е наука и изкуство: наука, която решава проблемите чрез логиката на доказаните факти и причинно-следствените връзки, и изкуството да се диагностицира и лекува, където често интуицията на лекаря намира правилния отговор „от раз“, без да се опира на логиката на познатите процеси, както е в изкуството, при което въображението и усещането предхождат мисълта. От друга страна, както твърдят някои философи, интуицията е натрупани знания и опит, преформирани от подсъзнанието и изведени на повърхността като конкретни действия и резултати. Така или иначе, постигнатото здраве е най-висшата творба, сътворена от Човека, защото спестява страдания и служи на Живота.

При замисъла и написването на книгата ни водеше идеята, че, за да сме наясно накъде вървим, трябва да знаем откъде сме тръгнали, че вглеждането в миналото и равносметката какво е постигнато преди нас са основа за развитието ни занапред, че в задъханото ежедневие е добре човек да се поспре и да се обърне, за да осъзнае и себе си, и настоящето, и бъдещето. Докато събирахме материали от личните архиви на близките на нашите предходници и редяхме пъзела на историята на българската ревматология къс по къс и факт по факт, ни впечатлиха изключителната медицинска подготовка, етика, морал и постигнатото от тях, огромното количество работа, която са свършили „на ползу роду“. Това ни мотивира още по-силно да изясним някои позабравени и обобщим голямото количество познати факти, да ги подредим и оставим като следа за идните поколения сега, когато все още има жив спомен за тях, преди времето да ги покрие с пепел и забрава. Убедени сме, че личният пример, закодиран в живота и постигнатото от нашите учители, е мотив за развитието на нашите ученици. Това бе нашият мотив да посветим книгата на нашите предходници.

Проф. Златимир Коларов, д.м.н.

Доц. Симеон Монов, д.м.

 Откровение