Книги

МАГИЯТА НА СЛОВОТО...


лекция
Автор Златимир Коларов
Topmedica (Специализирано издание по обща медицина), София, 2012 г.

АНОТАЦИЯ:

Изцяло авторска лекция за същността и силата на Словото, начините да бъде овладяно и претворено в художествени и научни текстове. Посочени са основните различия между научния, научнопопулярния, медийния и художествения стил. Разгледани са основните структури и изисквания при писането на различни научни форми – лекция, казуистика, научна статия, литературен обзор, дисертация, автореферат, монография, хабилитационен труд, учебник, експертен доклад, рецензия, рекламни статии, научнопопулярни текстове, текущи писания и др. Накрая са посочени 26 основни правила (постулати) при писането, за да не се получават безсмислени и неясни текстове.МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

В Светото писание е отбелязано:
„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог”.
„Защото Тримата са, Които свидетелствуват на небето: Отец, Слово и Светий Дух; и Тия тримата са Едно”.
„И Словото стана плът и пребиваваше между нас”.
Св. ап. Йоан Богослов, гл 1, гл. 5
Словото е кутията на Паднора, пълна със страховете и тъмното в душата на Човека, също така е и Рогът на изобилието – радостта, даровете на живота, светлото в човешката душа. Може да бъде бог, може да бъде и сатана – зависи как си служиш с Него! Всичко, което Човекът е създал, цялата Цивилизация, е чрез Словото – от идеята до реализацията и експлоатацията. Затова трябва да го владеем и използваме максимално ефективно за чисти и благородни цели. В противен случай ни застига забрава и човешката ненавист.Откровение