Книги

ЗА ЧОВЕКА, БОЛЕСТТА И ОЩЕ НЕЩО... РЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ ЗА ПАЦИЕНТИ.


обединено издание
Автор Златимир Коларов
КЛМН София, 2016 г.

АНОТАЦИЯ:

Обединеното издание „За човека, болестта и още нещо... Ревматични болести за пациенти.“ съдържа преработените и допълнени текстове от публикуваните през 2001 г. Книга първа от поредицата с подзаглавие „Размисли, съвети, препоръки“, през 2004 г. Книга втора „Изследвания, лекарства, дози“ и през 2013 г. Книга трета „Болести – симптоми и лечение“. Обобщава специфичните разяснения и съвети, които лекарят трябва да даде на болните от ревматична болест и на техните близки, относно режима и поведението в ежедневието, протичащо под кръста на инвалидизираща хронична болест, специфичните диагностични и терапевтични средства и пълна информация за различните ревматични болести, средствата за тяхното лечение и възможните усложнения и последствия при неадекватно и неправилно лечение. Това я прави своеобразен наръчник за болния и неговите близки.МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

Един от най-важните моменти при лечението на всяка хронична болест е „обучението на болния“. Ангажиран и претрупан с прегледи, много често лекарят не разполага с време да разясни всички подробности и допълнителни моменти, които облекчават болния, повишават ефективността на лечението и намаляват риска от усложнения. Обучението на болния и на неговите близки е основната цел на книгите от поредицата „За човека, болестта и още нещо“.
Както предишните три, и настоящата обединена книга е „проводник“ между лекуващия лекар, страдащия човек и хората край него. Тя е опит да се отговори ясно и достъпно на някои от многото въпроси, които стоят пред болния от ревматична болест и пред неговите близки относно същността и лечението на болестта и поведението им в трудното и мъчително ежедневие под кръста на хронична болест. Книгата е предназначена да разшири медицинския кръгозор на болните, но В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОМАГАЛО ЗА САМОДИАГНОСТИЦИРАНЕ И САМОЛЕЧЕНИЕ. ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО, ЛЕЧЕНИЕТО И ДОЗИРАНЕТО НА ЛЕКАРСТВАТА МОЖЕ ДА РЕАЛИЗИРА ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН САМО ЛЕКУВАЩИЯТ ЛЕКАР – подчертава авторът в предговора на книгата.

 Откровение