Книги

У НАС И ПО СВЕТА


Още автентични лекарски разкази
Автор Златимир Коларов
ЛИЦЕ ПРЕС, 2017 г.

АНОТАЦИЯ:

Двайсет и два автентични лекарски разказа, почерпани от странстванията на автора из България и по света, от срещите му с различни хора от различни страни и континенти и техните съдби. Разкази за непреходното, за ненакърнимото в накърнените...МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

Както и първия сборник от трилогията „Автентични лекарски разкази“, и настоящата книга съдържа „живи разкази“, почерпени от живота, но за разлика от предните - почерпани и от многобройните пътувания на автора по света и в България и от срещите му с хора от различни националности от различни страни и континенти, с различна култура и мироглед, в различни места и в различна обстановка, но във всички случаи с нетипичтни, вълнуващи съдби, герои на прага на отчаянието и други намерили посоката и пътя. Разкази, съчетаващи жанра на пътеписа и на късия разказ, в основата на всеки от които стои Човека с неговите болки, надежди, скърби и мечти за по-добро.Откровение