Книги

ZOO БАЛКАНИКА & ХОМО BALKANICUS ИЛИ БЕЗУМИЦИ БАЛКАНСКИ...


сборник новели
Автор Златимир Коларов
Издателство КЛМН ЕООД София, 2010 г.

АНОТАЦИЯ:

Балканските абсурди и безумици, сред които сме обречени да живеем и да бъдем през погледа на различни животни, живеещи в региона. Съвременни сатирични басни-откровения за радостите, вълненията и страховете на балканския червей, балканския катър, щрауса от Австралия и много други, сред които магарето е най-щастливо, че живее не другаде, а тук „...в центъра на централните Балкани, по-точно – малко по-наизток...”. Хумор, сатира и усмивка, от която нагарча и боли...МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

17 дълги разказа или 17 кратки новели (както се понрави на читателя) с увод и заключение плюс разпилени балкански мисли и миниатюри, разказани в 1-во лице единствено число от името на различни животни, живеещи на Балканите и символизиращи различни черти от манталитета на балканския човек – завистта, користта, лъжата, неагажираността..., всичко онова, което вгорчава и опошлява живота ни от векове и за векове напред. Всяко от животните разказва личната си история, в която проличават характерът, манталитетът, надеждите, мечтите и съдбата му на фона на паралели, споменавания или цитиране на откъслечни фрази, образи, игра на думи и каламбури, отделни щрихи или елементи от различни приказки, предания, легенди, митологични образи, народни умотворения и други, станали символ на различни преживявания, виждания, надежди и т.н. Тъжни констатации и равносметки, които да ни провокират да се вгледаме в себе си и, ако е възможно (въпреки че не е за вярване) – да преодолеем част от слабостите си, раждащи много често уродливи грешки, от които страдаме ние и другите край нас.

В предговора авторът пояснява:
„За абсурдните неща се пише по абсурден начин”,
а коректорът допълва:
„За грешките в текста – обърнете се към автора” –
част от многото хрумвания и закачки в книгата.Рецензии

ОРИГИНАЛНА КНИГА ЗА БАЛКАНЦИТЕ - рецензия от Никола Иванов

Откровение