Книги

СИВО, ЧЕРНО И СВЕЩИЦА


Автор Златимир Коларов
КЛМН, 2014 г.

АНОТАЦИЯ:

Двайсет и пет художествени публицистични текста върху различни етични, морални и социални теми, касаещи отделния човек и обществото, публикувани в последните пет години, в по-голямата си част на страниците на писателския вeстник „Словото днес“ и на лекарския „Quo vadis“. При прегледа им се вижда, че написаното преди време е актуално и сега, т.е. нищо не се е променило в нашия, изпълнен с абсурди и разочарования живот.МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

Тъжната равносметка на автора от преживяното и споделеното в книгата е, че гласност има, чуваемост няма. Надеждата някой да чуе и да промени нещо в себе си и в другите е основанието за събирането им в отделна книга.

Текстовете са изпълнени с непримиримост с неправдата и недъзите на политическата система, обществото и човешката недалновидност, злоба и ненавист. Накрая авторът обобщава веруюто си за битките и пораженията по повод дупките от куршуми и гранати, които покриват стените на къщите в Сараево като траурни дантели – „...всяка победа е нечие поражение. Има смисъл само победата над себе си“.

 Рецензии

ПАРЛИВА ПУБЛИЦИСТИКА - рецензия от Анжела Димчева

Откровение