Медицина

СЪВРЕМЕННИ ПРОТИВОМИКРОБНИ, ПРОТИВОВИРУСНИ И ПРОТИВОПАРАЗИТНИ СРЕДСТВА


практически справочник
Център за информация по медицина - София, 1999 г.

АНОТАЦИЯ:

Справочник джобен формат, предназначен за бърза справка при леглото на болния в рамките на половин до една страница за основните фармакотерапевтични качества на противомикробните препарати (антибиотици, химиотерапевтици, сулфонамиди, противотуберкулозни, антимикотични, антипротозойни, антихелминтни, противовирусни, антисептични и дезинфекционни средства) от студенти медици, стоматолози и фармацевти и клинично практикуващи лекари.

 

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В синтезиран вид са дадени определението, класификацията на противомикробните препарати, начинът им на действие и принципите на антимикробната моно- и комбинирана терапия, отрицателните ефекти и причините за неуспех от нея, основните фармакотерапевтични качества на отделните препарати (синоними и опаковка, фармакокинетика, фармакодинамика, показания, странични и токсични ефекти, противопоказания, дози при възрастни и деца). За улеснение на студентите е дадено изписването на всеки препарат в рецепта за възрастни лица.