Медицина

КЛИНИЧНИ, ЛАБОРАТОРНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


практически справочник
КЛМН ЕООД София, 2008 г.

АНОТАЦИЯ:

Практически справочник джобен формат, предназначен за бърза справка при леглото на болния или при подготовка за изпити от общопрактикуващи лекари, фармацевти, стоматолози и студенти по фармация, стоматология и медицина.

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разгледани са същността, методите на изследване, нормалните стойности и промените на основните и най-често използвани физикални, лабораторни, инструментални и хирургични диагностични методи. За бърза и лесна справка като допълнения в края на справочника са представени: нормалните стойности на лабораторните показатели, речник на използваните медицински термини и азбучен указател. Стойностите на лабораторните показатели са взети от Централната клинична лаборатория на Университетската Александровска болница–София.