Отзиви

СЪВРЕМЕННИ ПРОТИВОМИКРОБНИ, ПРОТИВОВИРУСНИ И ПРОТИВОПАРАЗИТНИ СРЕДСТВА (справочник) (Изд. Център за информация по медицина, 1999)


Автор: проф. д-р Йордан Шейтанов, д.м.н., д-р Марко Марков, д.м.

КРАТКО, УДОБНО И ЛЕСНО ЗА ПОЛЗВАНЕ РЪКОВОДСТВО

 

СЪВРЕМЕННИ ПРОТИВОМИКРОБНИ, ПРОТИВОВИРУСНИ И ПРОТИВОПАРАЗИТНИ СРЕДСТВА (справочник)
Автор: Д-р Златимир Коларов (гл. асистент в Клиниката по ревматология на МУ-София)
Рецензенти: проф. д-р Йордан Шейтанов, д.м.н., д-р Марко Марков, д.м.
Издателство: Център за информация по медицина.

 

Справочникът е предназначен за клинично практикуващи лекари и студенти-медици, стматолози и фармацевти. Замислен е като кратко, удобно и лесно за ползване ръководство за бърза справка при леглото на болния за противомикробните, противовирусните и противопаразитните средства - антибиотици, химиотерапевтици, сулфонамиди, противотуберкулозни, антимикотични, антипротозойни, антихелминтни, атсипептични и дезинфекционни средства. В стегнат и синтезиран вид са дадени определението, класификацията на противомикробните препарати според характера на противомикробния ефект, механизма и спектъра на противомикробното действие и химичната им структура, начина им на действие и принципите на антимикробната моно- и комбинирана терапия, отрицателните ефекти и причините за неуспех от нея, основните фармакотерапевтични качества на отделните препарати (наименование по INN, синоними и опаковка, фармакокинетика, фармакодинамика, показания, странични и токсични ефекти, противопоказания, дози при възрастни и деца). Кратко, стегнато и ясно са представени основните прилики и разлики между противомикробните, противовирусните, противопаразитните, дезинфекционните и антисептичните средства и съответните препарати. За улеснение на студентите е дадено изписването на всеки препарат в рецепта за възрастни пациенти. За справка са представени и някои препарати, които не са регистрирани в България или предстои регистрирането им в скоро време, както и препарати, отпаднали от регистрация в последните години. Общата бройка на описаните в справочника препарати е 184.
Актуалната съвременна и богата информация, прецизният подбор на практически значимата част от нея, конкретната и логически подредена фактология за всеки препарат, стегнатият и ясен стил на автора и джобният размер на справочника правят Съвременни противомикробни, противовирусни и противопаразитни средства ценно и удобно за ползване помагало на практикуващия лекар в неговата ежедневна клинична практика.

 

(Справки: Ивета Митева, Център за информация по медицина - МУ-София, тел. 51-87-32)

 


РЕЦЕНЗИЯ
на „Съвременни противомикробни и противопаразитни средства – принципи на лечение и препарати“ (практически наръчник) от авторски колектив: д-р Зл. Коларов – гл. асистент в Клиниката по ревматология при МУ-София

 

Представеният за рецензиране практически наръчник върху съвременните противомикробни и противопаразитни средства отговаря своевременно на възникналата необходимост от издаването на специализирано помагало в областта на съвременната противомикробна терапия и по-конкретно върху нейните принципи, подходи и лекарствени препарати. Този кратък и същевременно компетентно и стегнато написан наръчник ще даде възможност най-вече на клинично практикуващите лекари да получат бърза и очна справка при леглото на болния за основните противомикробни и противопаразитни препарати – за техните фармакотерапевтични свойства (фармакодинамика и фармакокинетика), странични и токсични ефекти, показания и противопоказания, дозировка и начин на приложение при възрастни и деца. Похвална е идеята на автора наред с класификацията и принципите на лечение със съвременни противомикробни и противопаразитни средства да посочи и начина на изписването на по-важните лекарствени препарати в рецептурна форма за възрастни пациенти.
Материалът е изложен на 123 печатни страници, като авторът е представил и „Synonima medicamentorum“, с което се улеснява използването на наръчника за бързи справки. Посочена е и библиографията, в която са отразени и цитирани най-важните публикувани през последните 10 години у нас учебни помагала и справочници. Прави впечатление много доброто и точно представяне на всички противомикробни и противопаразитни средства, включително и тези, регистрирани през последните години у нас с техните международни и търговски наименования.
Препоръчвам текстът да се огледа още веднъж за печатни грешки. Считам за целесъобразно раздела за Противопаразитни средства и в честност Антихелминтни средства да не се смесва с Противомикробните средства, а да се разгледа в края на наръчника, като отделен, самостоятелен раздел.
В заключение предлагам практическият наръчник „Съвременни противомикробни и противопаразитни средства – принципи на лечение и препарати“ да бъде издаден в най-кратки срокове, за да отговори на нуждата от специализирано практическо помагало за бърза справка при леглото на болния. Освен това наръчникът ще бъде много полезен и необходим в ежедневната работа на голям брой медицински специалисти (лекари, стоматолози, фармацевти и медицински сестри).

 

22.02.1999 г.
София

 

Рецензент:
(Д-р М. Марков, к.м.н. – Гл. асистент в Кат. по фармакология и токсикология, МФ, МУ-София, ул. Здраве № 2, София – 1431, тел. 51-66-558)


« Обратно