Отзиви

КЛИНИЧНИ, ЛАБОРАТОРНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Изд. КЛМН, 2008)


Автор: проф. М. Балева

РЕЦЕНЗИЯ
на монография „Клинични, лабораторни и инструментални изследвания“ от проф. д-р Златимир Коларов, дмн

 

Настоящата монография е справочник, предназначен за студенти и специализанти по медицина, стоматология и фармация. В него са представени основните клинични, лабораторни и инструментални изследвания на пациенти.
В първата част – Клиничен преглед – са отразени най-важните аналитични и физикални данни, определящи статуса на болния човек и насочващи към поставянето на работна диагноза и извършването на най-необходимите лабораторни и инструментални изследвания.
Във втората част – Лабораторни изследвания – са разгледани най-важните отклонения в редица лабораторни показатели. Посочени са техните референтни граници, методи за изследване и интерпретация.
В третата част – Инструментални изследвания – е направен анализ на информацията, която може да помогне диагностичния процес. Накрая са представени и референтните стойности при здравите лица.
Справочникът е написан на достъпен език, включените в него данни са от полза за ежедневната работа на практикуващите лекари, стоматолози и фармацевти. Успешно може да се използва и при индивидуална подготовка на студентите. Справочникът е съвременно ръководство, включващо полезна информация, отразяваща нивото на познанията ни за значението на лабораторните и инструментални изследвания при различни заболявания. Публикуването му е навременно ще запълни празнината от такъв вид литература през последните години.

 

Октомври 2007 г.

 

(проф. М. Балева)


« Обратно