Филми

ТРИПТИХ ЗА ДИМИТЪР ДИМОВ


(документален филм)
Продължителност: 27 мин
Носител: DVC pro/DVD
Продуцент: БНТ, 2006 г.
Изпълнителен продуцент: МЛН ООД
ТВОРЧЕСКИ ЕКИП:
Сценаристи - Златимир Коларов и Анна Свиткова
Режисьор - Валентина Фиданова–Коларова
Оператор - Мартин Димитров
Художник - Здравко Маринов
Музикално оформление - Мариана Вълканова
В ролята на Димитър Димов – Александър ЖековАНОТАЦИЯ:

„Триптих за Димитър Димов” е първият документален филм в българското кино, който разказва за живота и творчеството Димитър Димов, проследен последователно в три направления – човека, учения и писателя. Извикан от небитието, той разказва за себе си и накрая дава личната си оценка на земното си съществуване. Включени са рисунки, текстове от писма и мисли на Димитър Димов, интервюта с роднини, с уредника на музея на писателя, с режисьора на филма „Тютюн”. Използвани са архивни кадри от кинопрегледи и телевизионни програми.МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ФИЛМА:

Филмът запознава зрителите с живота и творческите и научните приноси на Димитър Димов. Той е познат предимно като писател на три известни театрални пиеси и три романа, два от които екранизирани по-късно. Младите хора са виждали името му в началните надписи на филмите „Тютюн” и „Осъдени души”, станали класика на българското кино. Студентите от Ветеринарномедицински институт учат от учебници, чиято основа е положена от дисертацията на Димитър Димов „Анатомия и физиология на домашните животни”. Малцина от българите знаят, че голямото интелектуално наследство, което Димитър Димов е оставил  е създадено с упорит и изтощителен труд, стигащ до самоотказване от нормално съществуване.

Във филма писателят разказва за себе си. Виждаме силуета му пред прозореца или надвесен над бюрото в кабинета. Потопен в познатата си творческа атмосфера – книгите, пепелника с цигарата и кафеничето с димящото кафе, Димитър Димов си спомня минали събития и случки, разсъждава върху житейски и художествени проблеми (текстовете са взети от негови писма и книги) и в края на филма дава личната си оценка за живота и изминатия път.

 

Откровение