Филми

ЦЕНАТА НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО


(документален филм)

Продължителност: 24 мин.
Носител: HD-BCAM
Продуцент: КЛМН ЕООД, 2012 г.
ТВОРЧЕСКИ ЕКИП
Сценарист: Златимир Коларов, Валентина Фиданова-Коларова
Оператор: Мартин Димитров
Художник: Здравко Маринов
Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова
Монтажист:Валентина Фиданова-Коларова
3D анимация - Красимир ВоденичаровАНОТАЦИЯ:

27 минутен документален научно-популярен филм за най-честата ревматична болест – остеоартрозата, типична за напредналата възраст. Художествена и интелектуална провокация за цената, която заплащаме, за да живеем дълго – старостта и неизбежните тъканни и психически промени.МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ФИЛМА:

Костните промени при остеоартрозата, популярна като „шипова болест“, са неизбежни, генетично предопределени да ги развием в определен период от нашия живот, неизбежен спътник на отминалото време и настъпващата старост. От друга страна погледнато те са един от показателите за отминалото време, своеобразен свидетел за дълголетието на индивида. И въпреки болките и ставната скованост, причинени от шиповата болест, трябва да погледнем на болестта и на оплакванията, като на нещо неизбежно, но добро във философското си измерение и същност - показател за дълъг живот, за да се чувстваме победители, а не победени, подкрепа на максимата, че „който иска да живее дълго, трябва да е готов да остарее“. Филмът е богато онагледен с 3 Д анамицаия на костните промени при шиповата болест в паралел с художествени шедьоври от Гоя и Караваджо, до Клинт, онагледяващи живота от раждането до неизбежната старост и неизбежните физически промени. Филм – провокация и размисъл, обединяващ в хармонично цяло сухата медицинска фактология с богатата художествена интерпретация на най-дискутирания медицински и философски въпрос – какво дава и какво взема той от Човека дългият животг.

Откровение