Книги

ВОДОВЕРТЬ


къси и много къси разкази
Автор Златимир Коларов
Твердиня, Луцк – Украйна, 2019 г.

АНОТАЦИЯ:

Четиридесет и два разкази, подбрани и преведени на украински от украинската поетеса, писателка и преводачка Анна Багряна от сборниците с къси и много къси разкази „Приказните острови“ – Сиела, 2013 и „Сините канарчета“ - Лице прес, 2017.МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

Предизвикателството да кажа максималното с минимално думи ме отведе в жанра на късия разказ. Появи се желанието още повече да сгъстя текста, да махна всички излишни думи, всички пояснения, определение и ненужни описания, в някои от разказите да махна въведението и заключението дори и да е от две-три изречения или думи, за да останат само чувството, случката, съдбата чисти и неподправени, неразкрасени, както е в живота. Така се родиха разказите, които публикувах в двата сборника „Приказните острови“ – Сиела, 2013 и „Сините канарчета“ - Лице прес, 2017. Ефектът на „компресията“ е още по-изявен във втората книга. Те послужиха и за основа на първата моя книга, преведена и издадена в чужбина от украинската поетеса, писателка и преводачка Анна Багряна и издателя Микола Мартинюк – директор и собственик на издателство „Твердиня“ – Луцк, Украйна.Рецензии

„ВОДОВЪРТЕЖ“ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪДБИ - рецензия от Антон Попов, Олександр Козинец
ВОДОВЪРТЕЖ НА ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ - рецензия от Васил Трубай
ВОДОВЪРТЕЖ НА ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ - рецензия от Анна Кравченко

Откровение