Книги

За литературата и киното


Импресии, есета, мисли (Избрано).
Автор Златимир Коларов
КЛМН, 2024 г.

АНОТАЦИЯ:

Избрани импресии, есета, разсъждения и мисли за литературата и киното,
в които авторът споделя свои виждания за композицията, стила и формата на литературната творба, за смисъла на изкуството изобщо, за отговорността на автора пред читателя и зрителя и други съкровени мисли и идеи…МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА:

Книга е публикувана по повод 70-тата ми годишнина. Включва 60 текста, компилация на текстове от три други мои книги – „Откровения. Книга първа – за книгите и литературата“, КЛМН, 2020 г., „Откровения. Книга втора – за филмите и киното“, КЛМН, 2022 и „Откровения. Книга трета – живея в два паралелни свята (Интервюта, идеи, мисли)“, КЛМН, 2022. 42 от текстовете са посветени на литературата, 18 на киното плюс въведение и заключение.Откровение