Отличия

ГРАМОТА по повод 75 години от създаването на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести „Проф. Антон Митов“

– за заслуги и особен принос в развитието и утвърждаването на Катедрата, 2023

ЛЕКАР, НА КОГОТО БЪЛГАРИТЕ ВЯРВАТ – анкета на в. 24 часа, 2023