Отличия

ЗЛАТНА ЗНАЧКА - МА-София - 1979 г.

За отличен успех и активна обществена дейност

ГРАМОТА - Окръжен етап Шести републикански фестивал на художествената самодейност – 1983 г.

Цикъл разкази

ЗЛАТЕН МЕДАЛ - Шести национален фестивал на художествената самодейност - 1985 г.

Джамбазин (разказ)

ЗЛАТЕН МЕДАЛ - Шести национален фестивал на художествената самодейност - 1985 г.

Кауза пердута (пиеса)

ВТОРА НАГРАДА - Конкурс за разказ на сп. Защита на природата (Без присъжданe на първа награда) - 1986 г.

Ябълковата клонка (разказ)

ГРАМОТА И ПЛАКЕТ - Център за художествена самодейност–Пазарджик – 1987 г.

За високи идейно-художествени достижения

ЗЛАТНА ЗНАЧКА И ГРАМОТА - Литературно обединение „Марица“-Пазарджик, Окръжен етап Седми републикански фестивал на любителското и художествено творчество – 1987 г.

За литературно творчество

ЗЛАТЕН МЕДАЛ - Национален преглед на художествената самодейност- 1987 г.

Бедната душа (разказ)

ЗЛАТЕН МЕДАЛ - Осми национален фестивал на художествената самодейност – 1989 г.

Цикъл разкази

ЗЛАТЕН МЕДАЛ - Осми национален фестивал на художествената самодейност - 1989 г.

Кауза пердута (повест)