Отличия

ЗЛАТНА ЗНАЧКА ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

Отличие на МА-София за студент с успех 6.00 за предходната учебна година - 1979 г.

НАГРАДА „ДАНИЕЛА СЕИЗОВА“ за лекари по предложение на пациенти, учредена от „БТВ“

Номинация на Асоциацията на болните от болестта на Бехтерев в България за лекар, положил извънредни грижи за своите болни - 2011 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ ЛЕКАРИ В СОФИЯ

Номинация за най-добрите лекари в София от анкета, проведена сред лекари от София, организирана от „Дарик радио” с медийното партньорство на в. „Труд“ - 2012 г.

ЛЕКАРЯТ, НА КОГОТО БЪЛГАРИТЕ ВЯРВАТ

Номинация от анкета, проведена сред пациенти в България, организирана от в. „24 часа“ за лекари, на които болните се доверяват – 2012/2013 г.

НАГРАДА НА ИМЕТО НА ПРОФЕСОР КОНСТАНТИН ЧИЛОВ

Награда на Медицински факултет на Медицински университет-СОФИЯ за високи достижения в медицинската наука и преподаване - 2013 г.

НАГРАДА НА ИМЕТО НА ПРОФЕСОР КОНСТАНТИН ЧИЛОВ

Номинация на Българска академия на науките, Български лекарски съюз, Съюз на учените в България, Съюз на българските медицински специалисти, Национален алианс „Живот за България”, Клуб „Родопско здраве и в. „Български лекар“ за дългогодишна народополезна дейност като лекар и преподавател и за висока професионална етика и морал – 2014 г.

ЛЕКАРЯТ, НА КОГОТО БЪЛГАРИТЕ ВЯРВАТ

Номинация от анкета, проведена сред пациенти в България, организирана от в. „24 часа“ за лекар, на когото българите се доверяват – 2014/2015 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ ЛЕКАРИ В СОФИЯ

Номинация от анкета, организирана от „Дарик радио“ сред лекари от София – 2015 г.

ЛЕКАРЯТ, НА КОГОТО БЪЛГАРИТЕ ВЯРВАТ

Номинация от анкета, организирана от в. „24 часа“ и проведена сред пациенти в България – 2015/2016 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ ЛЕКАРИ В СОФИЯ

Номинация от анкета, организирана от „Дарик-радио“ и проведена сред лекари в София – 2016 г.