Отличия

ГРАМОТА ПООЩРЕНИЕ

Лазар от разказа Серафина - грамота поощрение от Конкурс за най-оригинален герой „Ирелевант – 2016“ – Театър „Via verde“, Фондация „Буквите“.

БЕЗКРАЙНИ БЕЛИ ПОЛЕТА (книга)

Награда за проза - годишни литературни награди на СБП 2016

Сертификат „Лекар, на когото българите вярват“

Анкета на в. „24 часа“ под патронажа на Народното събрание

Почетен знак Българско дружество по ревматология - ІІ ст.

2017

Българско дружество по ревматология - І ст.

2018

Лекарите, на които вярваме

Номинация на в. 24 ч. "Лекарите, на които вярваме" - 2018 г.