Отличия

ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК - 2023

„Литературни произдевения с висока гражданска позиция като комуникация и значение за социална и екологична култура“ – най-високата награда на Ежегоден литературен конкрус за авторско художествено майсторство на българите в Хамбург със значително обществено значение (учреден на 3 март 2006 г.) за сценарий на филм „Огненият генерал и пожърът Ерма“, 2023

ЛЕКАР, НА КОГОТО БЪЛГАРИТЕ ВЯРВАТ – анкета на в. 24 часа, 2023

НАГРАДА НА АСОЦИАЦИЯТА НА ХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ЕКРАННИ ИЗКУСТВА „АКАДЕМИКА 21“

ДВАЙСЕТ И СЕДМИЯ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКОТО ДОКУМЕНТАЛНО И АНИМАЦИОННО КИНО „ЗЛАТЕН РИТОН“ – Пловдив, 2023– документален филм „Забрава

НАГРАДА за художествено майсотрство на Ежегоден литературен конкрус за авторско художествено майсторство

НАГРАДА за художествено майсотрство на Ежегоден литературен конкрус за авторско художествено майсторство на българите в Хамбург със значително обществено значение (учреден на 3 март 2006 г.). Издание 2023 г.: „С оптимизъм за България“ ПЪРВО МЯСТО в раздел „Проза“ за разказа „В сянката на стария орех“.