Отличия

ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК - 2023

„Литературни произдевения с висока гражданска позиция като комуникация и значение за социална и екологична култура“ – най-високата награда на Ежегоден литературен конкрус за авторско художествено майсторство на българите в Хамбург със значително обществено значение (учреден на 3 март 2006 г.) за сценарий на филм „Огненият генерал и пожърът Ерма“, 2023

ЛЕКАР, НА КОГОТО БЪЛГАРИТЕ ВЯРВАТ – анкета на в. 24 часа, 2023