Проф.
Златимир
Коларов, д.м.н.

Лекар, ревматолог, професор, писател, сценарист.

Животът е най-ценното нещо, което трябва да съхраним на всяка цена, при всякакви обстоятелства!

Проф. Златимир Господинов Коларов, д.м.н.

Автор и съавтор в над 590 научни труда, сред които 1 докторска дисертация, 165 оригинални статии и 101 научни обзора в български списания, 50 научни труда са отпечатани в международни и чужди списания като статии, резюмета и кейз репорти, 14 монографии, от които 6 самостоятелни, 2 практически медицински справочника, 4 участия в учебници, 257 научни съобщения и доклади, изнесени на различни научни форуми в страната и чужбина, някои от тях публикувани в последствие, 73 научни рецензии на статии, книги, дисертации, хабилитации и др., 31 научно-популярни книги и брошури за пациенти, участие в разработването на 5 научни становища с анексите към тях в областта на лечението и диагнозата на ревматичните болести, 106 експертни доклади за Изпълнителната агенция по лекарствата, Министерство на здравеопазването и Комисията по етика към Министерски съвет, участие в Организационния комитет на над 30 медицински научни прояви, над 120 лекции, изнесени многократно в различни градове на страната, 19 художествени книги, 2 публицистични, 4 драматургични, 4 научно-популярни, 1 литературна критика, 1 историческа монография, 2 пъти филмов консултант, 16 пъти филмов продуцент, 1 роля в киното, 20 сценария – 2 за игрален и 18 за документални и научно-популярни филми, над 250 литературни публикации в ежедневници и литературни и електронни издания (очерци, есета, миниатюри, разкази, сценарии, новели, публицистични материали, книги). Разкази, интервюта, книги и новели са публикувани в специализирани литературни издания на английски, френски, немски, испански, италиански, гръцки, португалски, руски, албански, полски, украински и румънски езици. Четири от книгите са издадени в Украйна, Германия, Сърбия и Албания. Филми са представени на фестивали и прожекции в Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Германия, Испания, Израел, Англия, Словения, Русия, САЩ, Япония, Канада.

 

Над 50 от научните трудове са отпечатани като статии, резюмета и кейз репорти в списания с Импакт фактор. 140 от научните трудове са цитирани над 590 пъти в страната и 11 научни труда са цитирани 85 пъти в чужбина, 30 от които в списания с Impact factor.

Ръководител на 5 защитени докторантури по ревматология, ръководител и изследовател в 13 научни проекта.

Отличен с 63 национални и международни номинации и награди - 24 като лекар и преподавател, сред които наградата на името на проф. Константин Чилов - МУ-София, 28 награди за белетриснтични (6 от тях - международни) и 11 (6 международни) за кино-творби.

Експерт към Здравна каса и Изпълнителна агенция по лекарствата.

Член на Съюза на учените в България, почетен член и член на Управителния съвет на Българската асоциация по изучаване и лечение на болката, почетен председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, заместник председател на Българското дружество по ревматология, заместник главен редактор на сп. Ревматология, Съюза на българските писатели, Български П.Е.Н.-център, Съюза на българските филмови дейци - секция „Сценаристи“, Съюза на журналистите в България, Българската асоциация на филмовите, театралните и радио сценаристи, Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“, председател на Съюза на писателите-лекари в България „Димитър Димов“, генерален секретар на UMEM (Международен съюз на лекарите-писатели).