Биография

Златимир Господинов Коларов

Златимир Господинов
Коларов

Дата и място на раждане

31.05.1954 - София в семейство на лекари

 

Семейно положение

Семеен, съпруга кинорежисьор, един син

 

Месторабота

Клиника по ревматология, УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" - София

 

Тел.

00359 888 220 118

 

Научна степен

Доктор на медицинските науки - 2000 г.

Диплом № 16/27.09.2000 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ