Филми

ПРОПЕДЕВТИКАТА НА МИТОВ

(документален филм)
Продължителност: 54 мин
Продуцент: МУ-Пловдив, 2023 г.
Изпълнителен продуцент: МЛН ООД

ТВОРЧЕСКИ ЕКИП:
Сценарист - проф. Златимир Коларов, д.м.н.
Режисьор – доц. Валентина Фиданова-Коларова, д.к.т.р.
Оператор – Вихрен Василев
Музика – проф. Стефан Костянев, д.м.н.
Музикално оформление – Мариана Вълканова
Консултанти – проф. д-р Георги Томов, д.м., проф. Ан. Баталов, д.м.
Координатор: Дора Йорданова


Още »