Отзиви

ДОКЛАД относно процедурата за избор на професор по ревматология с кандидат доц. Златимир Господинов Коларов, д.м.н.

Автор: Проф. д-р Панайот Цонков Солаков, д.м.н.

ДОКЛАДПред Научната комисия по медицински науки – терапевтични специалности при ВАК, относно процедурата за избор на професор по ревматология с кандидат доц. Златимир Господинов Коларов, д.м.н.   Докладчик: Проф. д-р Панайот Цонков Солаков, д.м.н.   Конкурсът за професор по ревматология...

Още »