Отзиви

Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоиден артрит, 2000 г.

Автор: Проф. Т. Андреев, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯза разкриване на процедура на дисертационен труд за присъждане на научна степен „Доктор на науките“ на д-р Златимир Господинов Коларов, на тема: „Клнико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит“. Рецензент: проф. д-р Тако Андреев, д.м.н. – Клинична болница „Лозенец“-Соф...

Още »

ЖЕНАТА – МАГИЯ, ПРИКАЗКА, ТОРНАДО, ТАЙНСТВО

Автор: АНЖЕЛА ДИМЧЕВА

Изнесена: Премиера на книгата – Музей Земята и хората, 18.05.2023 г.   Защо едни автори поглъщат в себе си читателя и той не може да остави книгата до последната страница, а други автори тлеят в неразпознаваемост и техните книги остават недокоснати на „забравения“ рафт в книжарници и библиотек...

Още »

Товарът и очите на наследника

Автор: Мая Кисьова

"По тънката повърхност на леда" - най-новият роман на лекаря-писател Златимир Коларов е поредното проявление на рядката комбинаторика, с която го е дарил Бог – да познава и лекува човешкото тяло чрез таланта на лекар; да познава и лекува човешката душа чрез таланта да я ословеси.Книгата притежава ка...

Още »

ПО ТЪНКИЯТ ЛЕД, КОЙТО СЕ СЧУПВА

Автор: НИКОЛА ИВАНОВ

Изнесена: Премиера на книгата – Музей Земята и хората, 18.05.2023 г. Златимир Коларов е професор по медицина, един от водещите ни национални ревматолози и същевременно утвърден писател не само от своето поколение. Той е потвърждение на разбирането и тезата, че писателят трябва да има богата лична б...

Още »

ПРОУЧВАНЕ НА ПАТОГЕНЕТИЧНОТО УЧАСТИЕ НА ИНТЕРЛЕВКИН-1, ИНТЕРЛЕВКИН-6 И ТУМОР-НЕКРОТИЗИРАЩ ФАКТОР ЦИТОКИНОВИ СИСТЕМИ (ЛИГАНДИ, РЕЦЕПТОРИ И АНТАГОНИСТИ) ПРИ СЕРО-ПОЛОФИТЕЛЕН И СЕРО-ОТРИЦАТЕЛЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ И ПРИ АКТИВИРАНА ОСТЕОАРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА (Л-517/95 - НФ „Научни изследвания – МОНТ) - от проф. Иван Наков Вълков, д.м.н.

Автор: проф. Иван Наков Вълков, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯот проф. Иван Наков Вълков, д.м.н.във връзка с отчет по тема Л/517/1995: „Проучване на патогенетичното участие на Интерлевкин-1, Интерлевкин-6, Тумор-некротизиращ фактор-цитокинови системи при сероположителен и сероотрицателен ревматоиден артрит“ с ръководител проф. Йордан Шейтанов, базова о...

Още »

„Проучване на патогенетичното участие на интерлевкин-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор цитокинови системи (лиганди, рецептори и антагонисти) при серо-положтелен и серо-отрицателен ревматоиден артрит и при активирана остеоартроза“

Автор: Д-р Михалил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

МНЕНИЕза изследователски проект „Проучване на патогенетичното участие на интерлевкин-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор цитокинови системи (лиганди, рецептори и антагонисти) при серо-положтелен и серо-отрицателен ревматоиден артрит и при активирана остеоартроза“ с ръководител на проекта пр...

Още »

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ

Автор: проф. д-р Йордан Иванов Шейтанов, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯот проф. д-р Йордан Иванов Шейтанов, д.м.н., Ръководител на Клиника по ревматолоия към ВМИ – София за монография „Съвременни аспекти в патогенезата на ревматоидния артрит“ на д-р Златимир Господинов Коларов   Ревматоидният артрит е най-честото възпалително ставно заболяване. Приблизите...

Още »

Изследване на интерлевки-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор и някои клетъчно-имунни и хуморални показатели при HLA-DR4-(+) и HLA-DR4-(-) болни с ревматоиден артрит

Автор: проф. д-р Божко Митев Божков, д.м.н

РЕЦЕНЗИЯот проф. д-р Божко Митев Божков, д.м.н., относно представен ръкописен труд „Изследване на интерлевки-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор и някои клетъчно-имунни и хуморални показатели при HLA-DR4-(+) и HLA-DR4-(-) болни с ревматоиден артрит“ на колектив д-р Златимир Господинов Колар...

Още »

Изследване на асоциацията на клас II системата HLA (DR, DQ, DP) и ревматоиден артрит у възрастни

Автор: ст.н.с. II ст. д-р Анета Хубенова, к.м.н.

РЕЦЕНЗИЯот ст.н.с. II ст. д-р Анета Хубенова, к.м.н. при Секция по остри отравяния и алергология при НИСМ „Пирогов“ относно представения научен труд на тема „Изследване на асоциацията на клас II системата HLA (DR, DQ, DP) и ревматоиден артрит у възрастни“   Сред възпалителните ревматични болес...

Още »

Съвременни аспекти в патогенезата на ревматоидния артрит - от д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н

Автор: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

Обект на монографията е един от актуалните проблеми на клиничната медицина. Ревматоидният артрит по своето здравно и социално значение се нарежда между най-важните болести на нашето време. Честотата му е около 1% от населението, при което причинява тежки страдания на болните и загуба на трудоспособн...

Още »